Strona główna | O klubie | Zarząd klubu | Sukcesy | Linki | Kontakt
Menu główne

Wstąpienie
do Klubu "REYMAN"

Sekcje Sportowe

Dofinansowania  Newsy - Piłka Nożna
Piątek-Niedziela, 19-21.10.2018

Turniej Piki Nożnej Jubileusz 60-lecia istnienia Rzeszowskiego Klubu
Sportowego Głuchych RES-GEST,
Rzeszów w dn. 19-21 października 2018r.

KKSG Reyman Kraków

KKSG Reyman Kraków

KKSG Reyman Kraków

KKSG Reyman Kraków

Jubileusz zasłuzeni.pdf
Wyniki: piłka nożna.pdf
Wyniki: piłka siatkowa.pdf

W dniach 19-21 października 2018 r. w Rzeszowie zostały rozegrane Turnieje Piłki Nożnej oraz Piłki Siatkowej z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych RES-GEST. Zadanie zostało realizowane w okresie od 19.10.2018 do 21.10.2018 r. na terenie miasta Rzeszowa. Turniej Piłki Nożnej został zorganizowany z udziałem 5 drużyn, natomiast Turniej Piłki Siatkowej z udziałem 3 drużyn.

Udział w turnieju potwierdziły następujące drużyny:
Turniej Piłki Nożnej: RES-GEST Rzeszów - gospodarz imprezy, REYMAN Kraków, NIEDŹWIADEK Przemyśl, HEIRO Rzeszów oraz SPARTAN Lublin.
Turniej Piłki Siatkowej: RES-GEST Rzeszów, PZG Krosno oraz PZG Sanok.

Zgodnie z programem turnieju mecze grupowe zostały rozegrane systemem "każdy z każdym". Miejscem zawodów o miano najlepszej drużyny w Turnieju Piłki Nożnej oraz była hala sportowa IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie przy ulicy Dąbrowskiego 82, natomiast Turnieju Piłki Siatkowej - hala sportowa CKU w Rzeszowie na ulicy Sucharskiego 4. Wyżywienie i zakwaterowanie odbyło się w Hotelu Metalowiec mieszczącym się przy ulicy Dąbrowskiego 87 w Rzeszowie. W trakcie zawodów udostępniono uczestnikom napoje. Mecze zostały rozegrane w spokojnej atmosferze i na wysokim poziomie. Rozegrane mecze pozwoliły na wyłonienie najlepszej drużyny, którą okazała się drużyna RES-GEST Rzeszów w Turnieju Piłki Nożnej, natomiast w Turnieju Piłki Siatkowej - drużyna PZG Sanok. Po zakończeniu zawodów uczestnicy zawodów udali się na obiad, a następnie w podróż powrotną do swoich miejscowości. Zadanie zostało przygotowane zgodnie z oczekiwaniami uczestników zawodów, zapewniono obsługę sędziowską, medyczną oraz techniczną, które pozwoliły na sprawny przebieg całej imprezy sportowej. Impreza sportowa została zrealizowana przy pomocy finansowej Ministerstwa Sportu i Turystyki za pośrednictwem Polskiego Związku Sportu Niesłyszących, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Urzędu Miasta Rzeszowa za co uczestnicy imprezy sportowej wyrazili wolę złożenia podziękowań.
Kolejną częścią zadania była organizacja Jubileuszu RES-GEST. W dniu 20 października 2018 roku odbyła się uroczysta Akademia upamiętniająca historyczną działalność Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych RES-GEST.

Wśród Gości zaproszonych na tą uroczystość byli:
- Maria Michalczyk - z upoważnienia Prezesa Polskiego Związku Sportu Niesłyszących w Lublinie,
- Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,
- Tadeusz Szylar - z upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenc.

Na początku uroczystej Akademii z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych "RES-GEST" Prezes Zarządu Pan Edward wygłosił przemowę, która była poprzedzona prezentacją, dzięki której osoby niesłyszące - zasłużeni działacze, zasłużeni oraz aktywni sportowcy obecni na Akademii mogli zapoznać się z treścią przemowy. Przemowa była także tłumaczona na język polski oraz na język migowy dzięki tłumaczowi Panu Piotrowi Krupa. Po zakończeniu przemowy głos zabrał Pan Stanisław Kruczek, który przekazał pamiątkowe nagrody Klubowi oraz przekazał słowa uznania Zarządowi Klubu, gdyż praca na rzecz sportu wymaga wielu wyrzeczeń i poświęcenia, ażeby Klub mógł dalej działać i rozwijać się. Następnie głos zabrał Pan Tadeusz Szylar, który z przyjemnością zakomunikował, że jest obecny na kolejnej uroczystości organizowanej przez Klub, przez co jest związany z działalnością naszego Klubu. Pan Tadeusz w imieniu Prezydenta przekazał pamiątkową tablicę oraz wygłosił krótką przemowę, w której docenił działalność Klubu na rzecz osób niesłyszących oraz wskazał na walory z uprawiania sportu wśród młodzieży, aby odciągnąć ich od zakusów i niebezpieczeństw związanych z uzależnieniem od telefonu czy Internetu.

Po zakończeniu przemowy zaproszonych Gości - przedstawiciel PZSN wręczył pamiątkowe medale 34 najbardziej zasłużonym działaczom oraz sportowcom w historii Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych RES-GEST. W trakcie prezentacji tych osób wyróżniono kilku najbardziej zasłużonych działaczy oraz sportowców, m.in. Pan Ryszard Lityński - pierwszy Prezes Zarządu Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych po uzyskaniu osobowości prawnej w roku 1991 i jego wieloletni Prezes - wygłosił krótką przemowę przedstawiający historyczny zarys powstania naszego Klubu, którego powstanie przypada na rok 1958. Po zakończeniu wręczania pamiątkowych medali urzędujący Prezes Pan Edward Pukło podziękował wszystkim obecnym za przybycie, złożył wszystkim gratulacje i życzenia z okazji Jubileuszu oraz zakończył uroczystą Akademię.

Opracował:
Prezes Zarządu
Edward Pukło

Copyright by Reyman Kraków